Vi måste träna i att kommunicera feedback på ett emotionellt intelligent vis för att säkra våra relationer och arbetsgemenskap.

De flesta är överens om att feedback är bra och användbart. Ändå upplever många den som ett nödvändigt ont. Feedback kan ge dåliga känslor enbart med tanke på att antingen ge eller få den. När vi emellertid vet att feedback är värdefullt, hur kommer det sig då att det upplevs så svårt?

Det handlar om biologi. Och våra hjärnor. Om människans medfödda rädsla för att hamna utanför gemenskapen om hon får kommunicerat fel eller blir missförstådd och då riskerar att själv bli avvisad eller att avvisa andra.

Att öva feedback
I själva verket är feedback faktiskt inte så svårt men det måste tränas. Vi ska öva i att använda vår emotionella intelligens för att säkra våra relationer och arbetsgemenskap genom att kommunicera direkt, empatiskt och effektivt.

En workshop om och med feedback sätter fokus på:

  • Hur jag ger nödvändig och konstruktiv feedback (och nej, det handlar inte om att börja med en positiv mening för att sedan få det negativa sagt!)
  • Att ta emot och använda den feedback jag själv får.
  • Kunskap om våra hjärnor och den hotrespons vi kan uppleva under feedback
  • Att stärka förmågan och modet till att själv söka upp feedback