Den avgörande skillnaden på succé eller fiasko är teamets förmåga att hantera deras kompetenser emotionellt intelligent.

En positiv effekt av framgångsrika team syns på ett företags resultat. Däremot medför dåligt fungerande team stor risk för motsatsen. Ett team som arbetar framgångsrikt lyckas använda de personliga skillnaderna konstruktivt, de lyssnar öppet och nyfiket till varandra och använder konflikter för att komma vidare och inte som bromskloss.

Stärka ditt team
När man tränar teamet eller avdelningens emotionella intelligens ökar det gruppens förmåga att arbeta ansvarsfullt och tillitsfullt. Coachning i emotionell intelligens ger exempelvis redskap som:

  • Stärker teamets kompetens i att lösa konflikter och använda deras oenigheter både kreativt och lösningsfokuserat, vilket ger ökat ansvarstagande.
     
  • Stärker en trygg, tillitsfull och konstruktiv kommunikation/dialog, vilket skapar en öppen och idérik arbetsmiljö.
     
  • Stärker teamets förmåga att ingå och tillhandahålla avtal, vilket ökar förtroendet och ger teamet bättre tid i arbetet.

När teamet bemästrar ovanstående blir deras arbete dynamiskt, effektivt och produktivt.