Som ledare använder du dig dagligen av dina ledningsinstrument. Det är inte något du är uppmärksam på, du gör ju det du måste, det som behövs. Så är det bara!

Men vad är det som du rent faktiskt gör när du leder? Känner du igen orsaken när utgången av ditt arbete blir en succé? Eller orsaken när resultaten inte alls blir som du hade tänkt det? Frågar du ibland dig själv; Vad är det som egentligen sker när jag lyckas?

Faktum är att vi inte kan se oss själva utifrån under tiden vi agerar, presenterar, argumenterar, - under den tiden där vi leder. På samma sätt som vi inte ser vårt eget ansikte utan en spegel.
Det kan därför vara en stor inspiration och ett bra stöd att bjuda in ett par extra ögon i maskinrummet. Där du befinner dig i din vardag och där du nästan per automatik använder dina ledningsverktyg.

Bjud in mig i maskinrummet och låt mig vara din spegel

  • Jag deltar exempelvis på ett avdelningsmöte eller liknande. Jag har ingen åsikt om - och kommer inte heller att få det - om själva innehållet på mötet, (och jag har tystnadsplikt). Jag är den observerande flugan på väggen, som ser och noterar det som händer mellan människorna.
     
  • Du får feedback på det du gjorde. Detta är ingen bedömning av din förmåga. Här finns inget rätt eller fel, det avgörande är det du upplevde. Vi pratar om vad som fungerade bra och vad du ev. skulle kunde önska dig annorlunda. Du vill troligen också få nya och överraskande observationer. Något nytt att tänka på. Du vill bli inspirerad.
     
  • Du får också min åsikt och observationer om vad som hände i gruppdynamiken och vilka reaktioner man kan förvänta sig.

Du vill få en mängd ny kunskap om dig och dina redskap som du kan använda direkt och som vill hjälpa dig åt det håll du vill.