Inspiration och träning.
Inspiration till att utveckla ditt ledarskap samt träning i att använda de färdigheter som är avgörande när du leder andra och inte minst dig själv.
Ledare i företaget och ledare i eget liv.

All forskning visar att förmågan att förstå dig själv och samtidigt ha god insikt i hur andra ser på och uppfattar dig är avgörande när det gäller ett bra ledarskap. Båda styrs av din uppmärksamhet på och förmåga att handla emotionellt intelligent.

Behärskar du att använda dina känslor intelligent vill du, även i stark storm, kunna bevara lugnet och överblicken.

Ledarcoachningen kan t.ex. ge dig kunskap och träning som:

  • Stärker din kompetens att fatta svåra beslut och ändå må bra med dem. (Hur jag uppfattar mig)
  • Stärker din kompetens till att få, använda och söka feedback.
    (Detta kommer bland annat att öka din trovärdighet och hur kompetent och effektiv dina medarbetare ser på dig).
  • Hjälper dig att använda konflikter och oenigheter så att de åstadkommer energi och blir till framgång.
  • Ökar din förmåga att kommunicera på ett tydligt, konkret och empatiskt sätt.
  • Personliga samtal där det som ”tar plats” hos dig, såväl i privatlivet som i arbetslivet, kan få uppmärksamhet, tid och andrum.

Jag lovar att du vill bli inspirerad, utmanad och uppmuntrad och att du vill få konkreta redskap till att bli en mer effektiv ledare med mer nöjda medarbetare i ett mer inkomstbringande företag.