När ett team eller en avdelning är drabbad av konflikt är det avgörande att ta tjuren vid hornen för att hitta en lösning. Här behövs stöd.

Missförstånd, meningsskiljaktigheter, maktstrider och manipulation är ord som känns igen under konflikt och konfliktens säkra följeslagare är ilska, gräl, missnöje, tvekan, ängslan och passivitet.

Tänk på ett tåg som i full fart och kraft kör in i en kurva, då finns där överhängande fara att tåget spårar ur. På samma sätt med konflikter. De ökar också i acceleration och styrka med stor risk att spåra ur om man inte försöker bromsa. Man kan säga att ett tåg i full fart på väg in på fel spår följer en sorts naturlag där fart och tyngd tillsammans skapar en okontrollerbar kraft som drar tåget i en ny och skadlig riktning.

Att lösa konflikten
Ett team som är drabbat av konflikt drivs också av en naturlag. Den styrs av människans emotionella biologi och våra gamla hjärnor, som när vi befinner oss i konflikt ofta kapas av ilskna och ångestfyllda känslor.

När vi är kapade av våra känslor går det inte längre att tänka, vilket medför att situationer som styrs av känslor får konflikttåget att spåra ur. Det är nödvändigt att koppla på tankar och beteende för att känslorna ska kunna hanteras intelligent och vara till nytta, - för känslorna ska absolut finnas där fast i rätt balans med tanke och handling.

Viktiga element i konflikthantering:

  • Att låta alla få prata
  • Att få alla att lyssna
  • Att få fram och identifiera kärnan i konflikten (T.ex: En sak som står i vägen, ’dålig kemi’ olika uppfattningar av ansvarstagande …)
  • Få inspiration till konkreta åtgärder som genererar samarbete och arbetsglädje.

Det finns en lösning på alla konflikter. Det är inte säkert att det blev den vi trodde det skulle bli. Det är mycket möjligt att det blir en annan och även en bättre!