Jag är bra på att lyssna och därnäst att fråga.
Bra på att lyssna efter de döda vinklarna och därnäst att fråga om dem.
Det är min erfarenhet att det är precis de döda vinklarna som styr oss.
När de blir synliga kan vi själv ta ledningen.

Mina yrkesprofiler och erfarenheter har stor spännvidd; från professionell cellist till projektledare inom det offentliga till mastercoach och terapeut. Alla är de närvarande och bidrar när jag i dag stödjer människor till att ta de steg som krävs, om exempelvis stora beslut ska träffas, en konflikt måste lösas, projekt lanseras eller när där finns en mer övergripande önskan om att stå fast i de situationerna som arbetslivet – och livet i sin helhet – bjuder på.

Jag ser fram emot att träffa dig.