Den skyldige for enden af smittekæden

Er der noget vi mennesker frygter, og med god grund, er det en ukontrollerbar smitte, der gør os syge, og potentielt kan slå os ihjel. Det er en frygt vi født med, hvilket er godt, for den hjælper os med at skærpe opmærksomheden, og gøre det vi skal gøre for at passe bedst muligt på os selv. MEN frygten for at blive syg, er ikke den eneste frygt, der følger med en smitsom sygdom, hvilket er blevet tydeligt under den igangværende coronapandemi.

Styrk nærheden. Brug frygten. Gør Coronakrisen til fitness for følelserne

Meget af det du plejede at gøre for blot en måneds tid siden, gør du pludselig ikke mere. Din hverdag er forandret på mange punkter, og situationen er stressende, bekymrende og på flere måder ubehagelig. Alles fokus er for tiden rettet mod at undgå sygdom (og potentielt død), hvilket gør frygten mere nærværende.

Undgå krisen bliver til arbejdspladsens nye fælles fortælling

Store og små kriser skaber fortællinger. Både mens de er i fuld udvikling og efter de er overstået. Om krisen bliver den fortælling som fremover vil være arbejdspladsens referencepunkt, afgøres af, hvorvidt krisen håndteres følelsesmæssig intelligent. Bliver den ikke det, vil resultatet være en arbejdsplads med fald i effektivitet, produktivitet og trivsel.

Denne artikel blev bragt i Børsen fredag den 3 maj 2019. 

Er du en modig leder? Kun hvis du kan føle frygten!

Modige ledere udstråler sikkerhed og handlekraft. Modige ledere har effektive og idérige medarbejdere i deres stab. Mod er et attråværdigt karaktertræk, som vi hylder, og som de fleste gerne vil kendes for. Så hvad skal der til for at komme i kategorien af modige ledere? Først og fremmest skal du kende frygten. Gør du ikke det, løber du stor risiko for enten at træffe overmodige valg eller undlade relevante handlinger.

Leder du eller bestemmer du?

Denne artikel blev udgivet i Børsen Ledelse den 23. november 2018

Opskriften på hvordan du bliver en effektiv leder med tilfredse medarbejdere, i en virksomhed der leverer resultater, findes der rigtigt mange bud og gode løsninger på. Dog vil ingen af dem virke i praksis uden den helt afgørende kompetence: Evne til at agere følelsesmæssigt intelligent. Kan du det?

Da stress i virksomheden blev til en fælles fortælling

Denne artikel blev udgivet på LinkedIn 18. januar 2018

Svarene fra spørgeskemaet viste at alt var godt, på afdelingsmøderne lød det som om alt var skidt. Hvad i alverden foregik der?

Jeg blev kontaktet af en virksomhed, hvor stress var blevet et problem. Et par af medarbejdere var sygemeldte, andre var ved at forlade den. Stress var årsagen, og flere ansatte klagede over stressniveauet. Det var afgørende, at udviklingen blev stoppet.