Emotionell intelligens finns inte i en regelbok. Men om du förstår samspelet mellan tankar, känslor och beteende har du inflytande.
Också på din arbetsplats.

Emotionell intelligens handlar om vår personliga förmåga att hantera det som pågår på vår egen ’inre scen’. En inre scen som sätts i en kombination av vår biologi (våra medfödda förmågor) och våra erfarenheter/kunskaper.

Är vi emotionellt intelligenta är vi bra på att:

  • Motivera oss
  • Hantera konflikter
  • Behålla hoppet i svåra situationer
  • Ha goda relationer med kollegor och vänner
  • Se sambandet mellan känslor, tankar och reaktioner
  • Skilja på vad andra säger och gör från dina egna åsikter och synpunkter

Detta är oumbärliga verktyg när vi leder, kommunicerar, samarbetar, sätter upp mål, uppfostrar barn, ingår i familjer, lever ensamma …, i livet som helhet.

Födda med förmågan
Människan föds med förmågan att tänka, känna och handla fast det är våra förhållanden och omständigheter som avgör på vilket sätt vi tänker, känner och handlar.

Vi föds exempelvis också med motorisk förmåga som gör att vi kan lära oss att äta med kniv och gaffel. Växer vi upp i Asien är det dock mer sannolikt att vi till en början lär oss att äta med pinnar. Vi föds alltså med olika förmågor men precis hur vi lär oss att använda dem beror på våra förhållanden.

Nej – det gäller inte bara att vara sympatisk
Att vara emotionellt intelligent innebär inte enbart att ha lätt för att bemöta andra med vänlighet, förståelse och ett leende, - att vara bra på så kallade ’mjuka värden’. Att vara emotionellt intelligent handlar till stor del om att kunna förstå och använda egna reaktioner, vilket också gäller när vi känner oss arga, irriterade, maktlösa, dominerade, krävande samt naturligtvis också när vi är glada, nöjda, motiverade, trygga, engagerade …

Ditt ansvar
Du föds med förmågan att känna ovanstående känslor. Förmågan att förvalta dem på ett lämpligt sätt är ditt ansvar. När du tränar din emotionella intelligens stärker du ditt ledarskap och ditt team. Det är kort och gott meningsfullt.