Stress är en drivkraft och orsaken till att vi kan prestera oerhört bra, att vi har förmåga att räcka handen ut till varandra, att vi kan lära nytt och utveckla oss.

Stress fokuserar ofta på de allvarliga konsekvenser det har för dem som blir sjuka av stress och för dem som drabbas medför stressen stort lidande. Likadant drabbas arbetsplatserna negativt och just nu ökar antalet stressade  i antal. Hur kan det bli så? Problemet är komplext men vi är inte lämnade utan inflytande!

Bli inspirerad och uppmuntrad och få konkreta redskap till hur du kan hantera såväl din egen stress som stressen på arbetsplatsen.

Där är fokus på:

Biologin bakom stressen - stressens ”DNA”
Stress innehåller mycket mer potential än den välkända kämpa/fly – reaktion. Hur använder vi potentialen i stressen samtidigt som vi undviker alla fallgropar?

Stresshantering
Personliga verktyg för att lära sig att skilja mellan press och stress.

När är stressen ett individuellt eller ett kollektivt ansvar?
Människor föds till att bilda samhällen och samarbeta, och då anpassar vi oss nästan automatiskt till olika regler och riktlinjer. Bli medveten om vilka attityder och åsikter som påverkar stress.