Få nya överraskande, roliga och kanske provocerande insikter men inte minst inspiration till att skapa ett starkt ledarskap med dynamiska produktiva team.

Den gamla hjärnan styr på våra arbetsplatser. Så är det, fast vi inte tror det på riktigt. Föredraget ger inspiration och förståelse till att se våra arbetsplatser i ett nytt och tydligt ljus. Där blir satt spotlight på situationer ni känner väl igen men aldrig hade förstått och tolkat på detta sätt.

Människan är född till att samarbeta och vill ha gemenskap.
I ett samarbete krävs minst två personer, vilket betyder att varje individ måste anpassa sig till de övriga i en grupp. Människan är född för att ingå i en arbetsgemenskap och vi definierar till stor del oss själv och vår roll utifrån hur omgivningen ser på oss. Denne biologi har avgörande betydelse när det gäller vår förmåga att följa ledarens och arbetsplatsens strategi. Men vad är det som händer när samarbetet och lojaliteten plötsligt går åt fel hål och konflikter lurar i horisonten?

När hjärnans hotrespons tar över
Vi blir rädda och osäkra när det kommer nya strategier som också kan medföra förändringar i vårt jobb. Vi känner oss trygga med det kända. Våra urtidshjärnor hatar nya strategier. Hur får man som ledare sina medarbetare att känna sig trygga och bevara arbetsglädjen mitt i en förändringsprocess?

Kommunikation skapar känslor
Vi har länge hört att om vi ska ha ett bra medarbetarsamtal ska vi börja med att poängtera det positiva för att sen komma med det negativa. Varför det ändå alltid blir det negativa som hörs och det som blir slutsatsen på samtalet, beror på våra gamla hjärnor. Hur kommunicerar man emotionellt intelligent?