Gør feedback til det redskab som driver jer fremad og sikrer jer succes, ved at gøre den lærerig, retningsfokuseret og motiverende.

Vi ved godt, at kritisk feedback har afgørende betydning, hvis vi vil udvikle os, lære nyt, ændre en adfærd eller få italesat uenigheder. Alligevel ser mange kritisk feedback som svært, måske til og med som et nødvendigt onde, som det både er ubehageligt at give såvel som at modtage.Det er problematisk, da feedback har en afgørende betydning for kvaliteten af arbejdet og tilliden mellem såvel leder og medarbejder samt kollegaer imellem.

Med egne erfaringer i bagagen ved jeg, at kritisk feedback kan være en udfordring, i sær fordi den ofte opleves personlig også selvom den er ment faglig. (Det var i sær gældende under min tid som professionel musiker). Samtidigt ved jeg også fra mine mange år som projektleder, at intet samarbejde kan blive flyvende, hvis der ikke kan gives kritisk feedback.

Det er med dette udgangspunkt at jeg underviser, coacher og holder workshops i at gøre feedback:

  • Lærerig (jeg skal til at gøre noget andet, end det jeg gør),
  • Retningsfokuseret (jeg ved, hvad målet er)
  • Motiverende (jeg har kompetencen til at ændre det. Jeg får ansvaret, for der er tillid til mig)

For at få det fylde udbytte af at kunne give og modtage kritisk feedback, kræver det viden og træning. Viden om hvordan og hvorfor vores medfødte emotionelle biologi skaber modvilje mod at give feedback, og træning i at bruge netop denne biologi til at give feedback så den kommunikeres følelsesmæssigt intelligent.

En workshop om og med feedback har fokus på:

  • Hvordan jeg giver nødvendig og konstruktiv feedback (- og nej, det handler ikke om først at sige noget positivt for derefter at kunne servere det negative!).
  • At modtage og anvende den feedback jeg får.
  • Læren om vores hjerner og den trusselsrespons vi kan opleve, når vi får feedback.
  • Styrke evnen og modet til selv at opsøge feedback.

Bliv inspireret og læs mere på: http://berithessing.com/da/blog/begynd-aldrig-med-den-gode-besked

Og så er det i øvrigt vigtigt at give positiv feedback. Alle undersøgelser viser, at anerkendelse øger såvel arbejdsglæde som motivation. Så husk at få det gjort!