Succes eller fiasko? Resultatet afgøres af samarbejdets styrke.

Effekten af succesfulde teams ses på en virksomheds resultater. Modsat indebærer dårligt fungerende teams betydelige risici for samme. Udfaldet afgøres af teamets og afdelingens evne til skabe et stærkt samarbejde med en genuin fællesskabsfølelse.

Det stærke team

Et godt samarbejde kommer ikke af sig selv. Der skal arbejdes for det. Ligesom det heller ikke er givet, at blot fordi det forventes, så følger vi lederen. Mennesker følger, når det er nyttigt, og bedømmes udbyttet som unyttigt, så nægter vi. Dette er en del af mennesket emotionelle biologi. Den gamle hjerne og dens funktioner er med, - også når vi går på arbejde. Anvendes denne biologi på en følelsesmæssig intelligent måde, styrkes samarbejdet og fællesskabet.

Min personlige erfaring er, at velfungerende, kreative og produktive teams er gode til at være med deres uenigheder, de spiller mange bolde op mod hinanden og besidder en særdeles god evne til at være loyale og forpligtede overfor deres fælles aftaler. For at opnå dette, behøver menneskene i et team absolut ikke være ens, enige, venner eller have ’god kemi’. Næsten tværtimod, - et alt for enigt team indebærer  en risiko for at være udynamisk.

Styrk teamet

At træne teamets følelsesmæssige intelligens vil øge dets evne til at arbejde ansvarligt, effektivt og tillidsfuldt. En workshop kan eksempelvis sætte fokus på:

  • Styrke teamets / afdelingens kompetence til at løse konflikter og bruge uoverensstemmelser på en kreativ og løsningsfokuseret måde.

Dette øger ansvarligheden og giver teamet selvtillid.

  • Træne teamets evne til at indgå og overholde aftaler.

Dette giver tillid, styrker fællesskabsfølelsen og øger effektiviteten.

  • Skabe en tryg, tillidsfuld og konstruktiv kommunikation/dialog.

Dette skaber et åbent og idérigt arbejdsmiljø.

Når teamet mestrer ovenstående, bliver arbejdsfællesskabet dynamisk og produktivt.