Få øget læring til dit personlige lederskab sammen med andre 

Hvordan giver jeg den bedste feedback, hvilke elementer kan sikre samarbejdet, hvad stiller jeg op når mine medarbejdere er uenige, hvor høje krav kan jeg stille, hvordan skaber jeg motivation?    

Det er i høj grad disse spørgsmål som påvirker de valg vi træffer, den adfærd vi har og den trivsel vi oplever. Derfor er det afgørende at sætte fokus på dem og undersøge svaret på dette for at sikre; den gode feedback, initiere det bedst mulige samarbejde, håndtere uenigheder og skabe motivation.

Hvordan
Møder i mindre grupper med et fagligt fokus afledt af de situationer der opstår på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i cases og med et specifikt fokus for mødet bliver indholdet meget 'hands on' og direkte relaterbart til det der foregår i dagligdagen, hvilket gør nye vinkler og redskaber enkle at omsætte og anvende i andre situationer. Læringstempoet i en gruppe er hurtigere og mere holdbart, da casetræningen bl.a styrker tolerance, træner tydelig og direkte kommunikation samt giver øget bevidsthed om, hvornår jeg bestemmer og hvornår jeg leder. 

Udbytte
Gruppesupervision giver nye perspektiver og nye vinkler. Den øger din personlige viden om dig og sikrer dig ny læring, som du kan tage i brug med det samme for dermed at lede i den retning, du vil.