Få øget læring til dit personlige lederskab sammen med andre 

Hvordan giver jeg den bedste feedback, hvilke elementer kan sikre samarbejdet, hvad stiller jeg op når mine medarbejdere er uenige, hvor høje krav kan jeg stille, hvordan skaber jeg motivation?    

Disse spørgsmål er velkendte, og noget ledere på alle niveauer (afdelingsledere / teamledere / projektledere mm.) arbejder med. Men bag spørgsmålene ligger der et lag af andre spørgsmål, som også er i spil, men som ofte er både ubesvarede og til tider ubevidste: Hvad gør jeg, når jeg ikke forstår den anden? Når jeg tilsyneladende ikke selv bliver hørt og forstået? Når vi taler forbi hinanden? Når jeg føler mig magtesløs, når jeg bliver vred og irriteret? Når jeg bliver i tvivl og træt? Når jeg er ene om at synes noget er en god ide? Når noget som er vigtigt for mig, ikke er det for den anden?                                                                   

Det er i langt højere grad disse spørgsmål som påvirker de valg vi træffer, den adfærd vi har og den trivsel vi oplever. Derfor er det afgørende at sætte fokus på dem og undersøge svaret på dette for at sikre; den gode feedback, initiere det bedst mulige samarbejde, håndtere uenigheder og skabe motivation.

Hvordan

Møder i mindre grupper med et fagligt fokus afledt af de situationer der opstår på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i cases og med et specifikt fokus for mødet bliver indholdet meget 'hands on' og direkte relaterbart til det der foregår i dagligdagen, hvilket gør nye vinkler og redskaber enkle at omsætte og anvende i andre situationer. Læringstempoet i en gruppe er hurtigere og mere holdbart, da casetræningen bl.a giver større tolerance både i forhold til sig selv og andre, træning i tydelig og direkte kommunikation samt øget bevidsthed om, hvornår jeg bestemmer og hvornår jeg leder. 

Udbytte

Gruppesupervision giver nye perspektiver og nye vinkler. Den øger din personlige viden om dig og sikrer dig ny læring, som du kan tage i brug med det samme for dermed at lede i den retning, du vil.