Jeg er god til at lytte og til at spørge.
God til at lytte efter de blinde punkter, og derefter spørge ind til dem.
Det er min erfaring, at det netop er de blinde punkter, der styrer os.
Når vi får syn på dem, kan vi selv tage ledelsen.                                                                          

Ledere står ofte i brændpunkter, hvor konflikter, uenigheder og svære valg fylder, samtidig med at arbejdspresset er stort, og ønsket om at præstere godt er stærkt. For at træffe de rette beslutninger og få optimal indflydelse er det afgørende at kunne agere følelsesmæssigt intelligent. Alle undersøgelser viser, at denne evne gør forskellen, når det gælder det gode lederskab. 

Ledersupervision og coaching giver dig nye vinkler og redskaber, som vil have en afgørende forskel både for dig personligt som for dine omgivelser. Du vil styrke din evne til at bevare roen og overblikket, gå motiveret og engageret hjem og opleve øget selvrespekt og selvtillid. Fokus kan både være specifikt, (en svær situation, noget du vil være bedre til) og mere bredt: leder i arbejdslivet, leder i eget liv. 

Et forløb kan eksempelvis sætte fokus på at:

  • Styrke din evne til at tage imod, anvende og opsøge feedback. 
    (Hvilket bl.a. øger din troværdighed, og hvor kompetent og effektiv dine medarbejdere oplever dig).
  • Styrke din evne til at tage svære beslutninger, - og have det godt med dem. 
    (Hvordan jeg opfatter mig)
  • Håndtere konflikter og bruge uenigheder så de giver energi og skaber fremgang.
  • Øge din evne til at kommunikere tydeligt, konkret og empatisk.
  • Have samtaler hvor tiden er din, og hvor det som fylder af såvel arbejdsmæssig som privat karakter, kan få plads. Dit eget ’helle’.

Du vil blive inspireret, udfordret og opmuntret. Jeg ser frem mod at møde dig.