Brug konflikten til fremdrift 

Konflikter gør ondt, - både på de involverede og på dem rundt om. Konflikter fødes eksempelvis af uenigheder, misforståelser, ’dårlig kemi’, magtkampe og manipulation. De faste følgesvende er vrede (både en indre ulmende vrede og en højtråbende udtrykt vrede), skænderier, utilfredshed, tvivl, nervøsitet og ineffektivitet.  

Når konflikter opleves som meget ubehagelige, er det blandt andet fordi, at skellet mellem det personlige og det faglige bliver opløst. Når vores følelser er kaprede og sindet i kog, så er vores identitet i spil. Den gamle hjerne tager over, og de dårlige følelser styrer. En tilstand med ringe udgangspunkt for dialog og evne til at se frem.

Få støtte

Mine erfaringer - både som projektleder på en arbejdsplads med mange særdeles forskellige fagligheder, samt mine år som professionel musiker (et fag hvor identitet og faglighed bliver ét) - har vist sig meget nyttige, når det gælder at forstå, møde og hjælpe mennesker, som er i konflikt. Ofte møder jeg et intenst ønske om, at få konflikten til at gå væk, hvilket den desværre sjældent bare gør. Så der er brug for støtte til at vende men også anvende konflikt-energien konstruktivt og til fremdrift.

Konflikter er en del af livet

Konflikter opstår i alle lag og på alle arbejdspladser. De findes ledere imellem, mellem ledere og medarbejdere samt i teams og afdelinger. Konflikter er aldrig ens, men grundstoffet som de sætter i gang, er på mange måder ens. De har nemlig grobund i vores gamle hjerne og er en del af menneskets emotionelle biologi. Målet er derfor ikke at undgå konflikterne (hvor der er mennesker, opstår der konflikter), men at lære at håndtere dem følelsesmæssigt intelligent.

Konflikthåndtering

Når vi er kaprede af følelser, kan vi ikke tænke. Derfor vil en situation styret af følelser med stor sandsynlighed eskalere til det værre. Det afgørende bliver at få koblet tanker og handling til, så følelserne kan håndteres intelligent og nyttigt, - for ja, følelserne skal stadig være der, men i den rette balance med tanke og handling.

Konflikthåndtering har blandt andet fokus på:

  • At afdække konfliktområdet (F.eks.: En sag der ’fylder’, ’dårlig kemi’, forskellig ansvarsopfattelse …)
  • Få italesat det som konflikten sætter i gang (tanker, følelser, uhensigtsmæssig adfærd …)
  • Skabe ny dialog og nye handlinger
  • Få ny læring og accept af konfliktens kraft og energi