Da stress i virksomheden blev til en fælles fortælling

Denne artikel blev udgivet på LinkedIn 18. januar 2018

Svarene fra spørgeskemaet viste at alt var godt, på afdelingsmøderne lød det som om alt var skidt. Hvad i alverden foregik der?

Jeg blev kontaktet af en virksomhed, hvor stress var blevet et problem. Et par af medarbejdere var sygemeldte, andre var ved at forlade den. Stress var årsagen, og flere ansatte klagede over stressniveauet. Det var afgørende, at udviklingen blev stoppet.