Stress er en del af vores drivkraft og årsagen til, at vi til tider præsterer utroligt godt, at vi kan række ud mod hinanden, at vi kan lære og udvikle os.

Stress bliver som oftest italesat med fokus på de alvorlige konsekvenser, det har for dem, der bliver syge af stress. Stressramte bliver der flere og flere af, hvilket medfører stor lidelse for de ramte og skaber kriser på mange arbejdspladser. Problemet er komplekst, men vi er ikke uden indflydelse! Få inspiration, opmuntring og redskaber til at håndtere såvel din egen stress som den stress der lever på arbejdspladsen.

På en ny og overraskende måde sættes der blandt andet fokus på:

Hvad er stressens DNA? 
Stress er meget mere en end en kamp/flugt - reaktion. Stress er med, når vi skal være motiverede, fokuserede, lære nyt, udvikle os og række ud mod andre. Hvordan udnytter vi potentialet i stress og undgår de mange faldgruber?

Konkret stresshåndtering
Hør om konkrete redskaber der kan lære dig at skelne mellem stress og pres.

Hvornår stress er et individuelt ansvar, og hvornår det er kollektivt
Da mennesker er født til at indgå i fællesskaber og samarbejder, tilpasser vi os næsten automatisk regler og retningslinjer. Bliv opmærksom på, hvilke holdninger og meninger som påvirker stress i negativ retning.