En enkel men nødvendig løsning som forebygger et kritisk problem

Den private arbejdssamtale er altid relevant, hvis man ønsker at sikre trivsel, minimere stress og fastholde sine medarbejdere.
Og den er altid relevant og nødvendig i situationer hvor arbejdsgangene er påvirkede og fællesskabet under pres som ved: 

  • krævende deadlines 
  • stor tilgang af nye medarbejdere eller det modsatte 
  • efter og under omstruktureringer 
  • flytning af selve arbejdspladsen
  • nøglemedarbejderes opsigelser eller sygemeldinger

Hvem har gavn af samtalerne?

  • Den enkelte medarbejder, der vil få nye vinkler, syn og muligheder og dermed indflydelse, - også i situationer der virker fastlåste. 
  • Aflastning af HR og ledere på alle niveauer i forhold til ikke at skulle tage sig af personlige arbejdspladsproblemer og mistrivsel, som der umiddelbart ikke er løsning på.