Et par ekstra Q & A

Findes et sådant tilbud ikke allerede i en sundhedsordning?
Nej, det gør den ikke. 

Vi har identificeret et hul i de præventive foranstaltninger når det gælder stress og mistrivsel. Hullet gælder afstanden fra at et mindre problem melder sig hos den enkelte medarbejder, til der tages hånd om det. 

Det er fraværet af muligheder i dette mellemrum, som fører til at små ting vokser sig store, og dermed signifikant øger risikoen for opsigelser, sygemeldinger og konflikter.

Hullet kan lukkes med Den private arbejdssamtale, og dermed sænke behovet for læge og psykologhjælp. 

Hvorfor er samtalerne anonyme?
Anonymitet giver den tryghed, som gør det muligt at italesætte det, der ellers kan være svært at give både tid, ord og plads.

Hvem er samtalepartneren?
Erfarne coaches med en lang uddannelse indenfor adfærdsbiologi og adfærdspsykologi. 

Alle har afgørende kompetencer når det gælder at forstå de medfødte egenskaber der sættes i spil i hierarkier, samarbejder, fællesskaber og hvordan det påvirker vores adfærd og arbejdsidentitet. 

Hvad samtalerne ikke er:

  • Et tilbud i en sundhedsordning
  • MUS eller LUS
  • Strukturelle løsningsforslag eller lign.
  • Forslag til arbejdspladsændringer
  • Psykolog eller lægesamtale (men kan dog indeholde en screening i fald en sådan behøves)