Den enkle omkostningslette løsning

Den private arbejdssamtale kan ses som en forsikring mod store og drænende omkostninger som stress-sygemeldinger og opsigelser.

Udgiften for at benytte sig af samtalerne er forsvindende lille sammenlignet med omkostningerne ved stresssygdom og medarbejderafgang/nyansættelser.

Prisen for opsigelser og nyansættelser
Typisk koster det 150-200 % af en medarbejders løn at udskifte ham / hende med en anden. Afhængigt af område og ansættelsesforhold er vurderingen at prisen nemt ligger på en ½ til en million kr. Er der tale om en leder kan beløbene være væsentligt højere. 

Statistikken viser, at såvel afgange som jobskifte på arbejdsmarkedet fortsat er i stigning. 

Hvad koster en stress-sygemelding
Et løneksempel: en ansat med 45.000 kr. / mdr. som er sygemeldt i 6 uger, vil efter sygedagpengerefusion medføre en lønudgift på 58.459 kr. Derudover skal tillægges udgifter for den gradvise raskmelding, hvor medarbejderen ikke er aktiv fuld tid og dertil perioden op til sygemeldingen med en påvirket arbejdsindsats.

Dertil kommer evt. vikarudgifter og / eller omkostninger for opgaver der ikke bliver udført eller som skal overgå til andre. 

Beregninger viser, at en stress-sygemelding let løber op i 200.000 kr.