Et værn mod mistrivsel, stress og medarbejderflugt

Ligesom justering af den fysiske arbejdsplads er et helt almindeligt forebyggende arbejdsterapeutisk tiltag, der hindrer skader og sygedage, er det afgørende at have tiltag der værner mod mistrivsel og stress og som sikrer arbejdsglæde og effektivitet. 

Hvem kender ikke til i løbet af arbejdslivet at opleve:

  • uenigheder / konflikter
  • præstationspres
  • svært med kritik og feedback
  • usikkerhed om fremtiden
  • og meget mere

Det er helt almindelige arbejdslivsproblemer, men som  fylder meget og opleves ubehageligt. Kendetegnende og fælles for dem er også, at de ikke har en umiddelbar løsning eller en direkte ansvarlig, hvilket gør dem til højrisiko-faktorer i forhold til stress, utilfredshed og mistrivsel.
Her er Den private arbejdssamtale en uvurderlig hjælp.

Samtalen der skaber trivsel, øget produktivitet og sparer udgifter
Samtalen giver nye perspektiver, indflydelse på egen situation og handlekraft. Den letter trykket for den enkelte og tager samtidigt presset fra lederne og HR.

Den støtter til fastholdelse af kompetent og nødvendig arbejdskraft, minimerer stress, er konfliktforebyggende og sikrer arbejdsglæde samt øget effektivitet.
Samtalerne er en enkel løsning med klar økonomisk fordel.

En samtale varer 50 min. Den afholdes på arbejdspladsen og har som udgangspunkt et forløb på 1 til max 3 samtaler.

 Intro til Den private arbejdssamtale (varighed 90 sek.)


Hvornår og for hvem er Den private arbejdssamtale relevant?

Hvad kræves rent praktisk?

Hvilket indhold har samtalerne? 

Økonomiske nøgletal

Hvem, hvad, hvorfor? – de ekstra spørgsmål